2016 01 19 185602 Cropped

Kontingentet går til 

Medlemmernes kontingent udgør grundlaget for hele foreningens arbejde for at skabe liv i Thisted by.

Aktiviteter og arrangementer 

Som medlem bidrager man gennem sit kontingent til masser af arrangementer, aktiviteter og byliv, der trækker kunder til byen. 

Bytog

Hver lørdag i sommerperioden samt på andre udvalgte dage kører bytoget rundt med glade børn og kunder. Bytoget er meget populært og giver lidt ekstra liv i gaderne.

Gavekortsordning

Thisted Handels- og Industriforening står bag byens gavekorts-ordning som administreres af Sparxpres gennem et samarbejde med andre byer i "Shop i City".

Julebelysning 

Smuk og moderne julebelysning i hele gågaden i november, december og januar måned. Vi investerede i nyt julebelysning i 2015 og sammen med opsætningen løber den samlede udgift op i over 100.000 kr. om året. I 2020 kom den smukke juleport til Thisted By. Den repræsentere Thy´s dyreliv.
I 2022 kom det flotte Kronhjort til. Den er 6 meter høj og en meget imponerende installation. Ligesom den flotte juleport repræsentere den Thy´s dyreliv.  
Knap halvdelen af denne udgift dækkes af et julebelysningsbidrag fra berørte butikker i byen. 

Markedsføring

Synlig og professionel markedsføring af Thisted by og vores aktiviteter på et bredt udvalg af platforme: Thisted Posten, Radio Limfjord, hjemmeside, Facebook, biografen, nyhedsbreve, tryksager og pressemeddelelser.

Bestyrelsesarbejde

En medlemsvalgt og aktiv bestyrelse, der arbejder for at gøre vilkårene for detailhandlen i Thisted bedre. I skrivende er det f.eks. lykkes for bestyrelsen at få fjernet de gebyrer kommunen opkræver for udstillingsarealet foran jeres butikker samt gebyret cafeer og restauranter skal betale for at have udeservering. Alle medlemmer kan stille op til valg på den årlige generalforsamling.

Aktivitetsudvalg

En gruppe af frivillige og aktive medlemmer, der hver måned mødes for at planlægge, beslutte og prioritere de mange aktiviteter og medlemsarrangementer, der sker i byen. Alle medlemmer er velkommen til at få plads i aktivitetsudvalget og på den måde få indflydelse på beslutningerne.

Marketing og Event Manager

Foreningen har en marketing & eventmanager ansat på 15 timer i ugen. 
Hun varetager alle opgaver i forbindelse med markedsføring, både på sociale medier, men også i trykte medier. Derudover samarbejder hun tæt med handelschefen i planlægning og udførelse af events. 

Handelsstandschef

Foreningen har en ansat Handelsstandschef i 20 timer om ugen. Handelschefen varetager udvikling Handelsstandsforeningen Thisted by herunder kundekontakt, medlemskontakt, økonomi, planlægning, markedsføring og gennemførelse af alle arrangementer, bytog, citygavekort og hjemmeside. 

For at sikre Thisted bys fremtid, er der ansat en handelschef i en to-delt stilling. Halvdelen af stillingen varetages i Thistedbys´s interesser med hovedfokus på ovennævnte opgaver, og den anden halvdel er prioriteret til det tætte handelssamarbejde i hele Thy, handelschef for Thy Detail Forum. På denne måde sikrer vi sammenhængskraft i hele Thy, og derved spiller hinanden gode.

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling med middag i februar. Møderne byder udover informationer og lidt lækkert til ganen, også på inspiration og mulighed for at mødes med kolleger i byen og udveksle erfaringer og ideer.

Morgenmøder

Du får adgang til medlemsmøder, hvor vores fælles fremtid bliver drøftet og beslutningerne bliver taget. Morgenmøderne er sat til at vare 45 min., i tidsrummet kl. 08:00-08:45. Alle medlemmer er velkomne, der kommer en invitation med en dagsorden ud via nyhedsbrev ca. en uge før mødet afholdes.

Vil du også være med?

For nærmere information eller indmeldelse kontakt 

Handelsstandschef Pernille Damgaard

Ret henvendelse direkte til Pernille Damgaard - mail pernille@thistedby.dk tlf. 25137700