Vil du udvikle en bæredygtig detailhandel i Thy?

Vi søger en handlekraftig handelsstandschef!

Detailhandlen i Thy har besluttet sig for at samarbejde og stifter i øjeblikket Thy Detailhandel. Vi ønsker at sikre bæredygtighed og vækst i detailhandlen i Thy med særligt fokus på Thisted, Hurup og Hanstholm, men også i forhold til de mindre landsbyers handelsliv.

Til det har vi brug for en handelsstandschef som både favner at lede, igangsætte, netværke og udføre konkrete opgaver.

Dine opgaver bliver:

  • Daglig ledelse af foreningerne (THI og Thy Detailhandel) og assistenter
  • Planlægge og gennemføre markedsføring af detailhandlen
  • Planlægge og gennemføre events i Thy og skabe opmærksomhed omkring Thy
  • Medlemspleje; hverve nye og servicere eksisterende
  • Sikre ejerskab og udvikle et godt og konstruktivt samarbejde med alle interessenter
  • Udvikle og fundraise ad hoc projekter i forhold til udvikling og vækst i detailhandlen
  • Styre administration og økonomi i begge foreninger

Vi har brug for at du har:

  • En relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse med fokus på projektledelse, markedsføring og kommunikation – måske med fokus på oplevelsesøkonomi og detailhandel.
  • Kendskab til og interesse for Thy samt handelslivet i Thy og har indsigt i handelslivets rammevilkår
  • Erfaring som projektleder

Vi vil gerne, at du bor i Thy – eller tæt på.

Som person skal du have et stort drive og se løsninger frem for begrænsninger. Du skal være særlig god til at kommunikere og kunne netværke ubesværet i alle sammenhænge. Vi forventer, at du kan se opgaverne i større perspektiv, at du kan omsætte ord til handling og har et stort overblik.

Vi tilbyder et job, hvor du får meget frie rammer til at være med til at definere jobindhold og arbejdsmetoder. Vi modsvarer med en god løn, som svarer til dine kvalifikationer og opnåede resultater.

Ansættelsen sker i THI (Thisted Handelsstands- og industriforening) hvor 50% af tiden bruges og resten lægges i det fælles samarbejde i Thy Detailforum.

Du kan få mere at vide om stillingen hos: Palle Jensen, Føtex , tlf. 21 30 78 74 og du kan også rekvirere yderligere materiale om stillingen på mail: info@thistedby.dk

Send din ansøgning inden hurtigst muligt til Thisted Handelsstands- og Industriforening på info@thistedby.dk og skriv ”Ansøgning handelsstandschef” i emnefeltet. Vi afholder løbende samtaler.