Nytårskur & Generalforsamling

Tirsdag den 19. februar 2019 

Generalforsamling i Thisted Handels- og Industriforening finder sted i år sammen med Nytårskuren på Thisted Bryghus.

Vi starter med smørrebrød kl. 17-18.00, så kom når I er klar. Vi går i gang med aftens dagsorden kl. 18.00.

Program

Kl. 17-18.00 - Smørrebrød

Kl. 18-18.45 - Nyårskurs med oplæg om aktivitetsudvalgets planer for 2019 - Kort info omkring Thy Detailforum 

Kl. 19.00 - Generalforsamling

Generalforsamling

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab om budget og kontingentsatser for 2019
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Jens Kristian Kristensen for øvrige erhverv - modtager genvalg, Henrik Tinggaard for øvrige erhverv - modtager genvalg, Trond Lundby for detail - modtager genvalg 
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
  7. Valg af revisor 
  8. Beretning om EUC Nordvests arbejde
  9. Ny Handelsstandchef - Michael Vendelbo 
  10. Eventuelt

Til behandling på en generalforsamling har ethvert medlem ret til at fremkomme med
forslag, der angår foreningens virksomhed og formål. Sådanne forslag kan dog kun sættes
under afstemning, når de er fremsat skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar forud for generalforsamlingen.

Du kan læse mere i foreningens vedtægter HER

Indkaldelse sendes også på mail til alle medlemmer, der har tilmeldt sig medlemsinfo. Derudover vil indkaldelsen også være at finde i Thisted Posten i uge 5.

TILMELD DIG HER

Tilmelding til aftenen er nødvendig af hensyn til maden og skal ske senest den 15. februar til Krista pr mail: info@thistedby.dk seneste den.15/2-2019 

Kun medlemmer som har betalt kontingent til og med første kvartal 2019 har stemmeret på generalforsamlingen.

Vel mødt!

Bestyrelsen og Aktivitetsudvalget

Tid og sted

Tirsdag den 19. februar 2018 kl. 17.00 på Thisted Bryghus