Generalforsamling 

8 JUNI 2021 KL. 18:00

Afholdes på TFC i VIP Loungen. 
Tilmelding skal ske pr. mail til krista@thistedby.dk.
Senest 7 juni 2021 kl. 9:00.

HUSK
at indkommende forslag skal være fremsat skriftligt til bestyrelsen senest d. 1/6-2021.

 

DAGSORDEN
Kl.18:00-18.05            
Velkommen v/Handelschef Michael Vendelbo

Kl. 18.05-18.30            
Spisning

Kl. 18.30-19.30          
Generalforsamling

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab og meddelelse om budget ogkontingent satser for 2021
  • Indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Beretning om EUC Nordvest’s arbejde
  • Eventuelt

Kl. 19. 30-20.00
Sponsor samarbejde TFC
V. Formand TFC Per Nørgaard Nielsen

Kl. 20.00
Tak for i aften