Nytårskur & Generalforsamling

Tirsdag 20. februar 2018 

Generalforsamling i Thisted Handels- og Industriforening afholdes i år sammen med Nytårskuren på Thisted Bryghus.

Vi starter med smørrebrød kl. 17-18.00, så kom når I er klar. Vi går i gang med aftenens dagsorden kl. 18.00.

Program

Kl. 17-18.00 - Smørrebrød

Kl. 18-18.45 - Nytårskur med oplæg om aktivitetsudvalgets planer for 2018. 

Kl. 19.00 - Generalforsamling

Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og 
meddelelse om budget og kontingentsatser for 2017
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Simon Kristensen for øvrige erhverv. Simon modtager ikke genvalg
Claus Sørensen for detailhandlen. Claus modtager ikke genvalg
Loni Plet for detailhandlen. Loni modtager genvalg

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
8. Beretning om EUC Nordvest’s arbejde
9. Eventuelt

Til behandling på en generalforsamling har ethvert medlem ret til at fremkomme med
forslag, der angår foreningens virksomhed og formål. Sådanne forslag kan dog kun sættes
under afstemning, når de er fremsat skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar forud for generalforsamlingen.

Du kan læse mere i foreningens vedtægter

Indkaldelse sendes også på mail til alle medlemmer, der har tilmeldt sig medlemsinfo. Derudover vil indkaldelsen også være at finde i Thisted Posten i uge 5.

TILMELD DIG HER

Tilmelding til aftenen er nødvendig af hensyn til maden og skal ske senest den 15. februar til hanne@thistedby.dk eller på tlf. 23 47 70 50 man.-tors. mellem 9 og 15.

Kun medlemmer som har betalt kontingent til og med første kvartal 2018 har stemmeret på generalforsamlingen.

Vel mødt!

Bestyrelsen og Aktivitetsudvalget

Tid og sted

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 17.00 på Thisted Bryghus