Kontingentet går til 

Medlemmernes kontingent udgør grundlaget for hele foreningens arbejde for at skabe liv i Thisted by.

Aktiviteter og arrangementer 

Som medlem bidrager man gennem sit kontingent til masser af arrangementer, aktiviteter og byliv, der trækker kunder til byen. 

Bytog

Hver lørdag i sommerperioden samt på andre udvalgte dage kører bytoget rundt med glade børn og kunder. Bytoget er meget populært og giver lidt ekstra liv i gaderne.

Gavekortsordning

Thisted Handels- og Industriforening står bag byens gavekorts-ordning som administreres af Sparxpres gennem et samarbejde med andre byer i "Shop i City".

Julebelysning

Smuk og moderne julebelysning i hele gågaden i december måned. Vi investerede i nyt julebelysning i 2015 og sammen med opsætningen løber den samlede udgift op i over 100.000 kr. om året. Knap halvdelen af denne udgift dækkes af et julebelysningsbidrag fra berørte butikker i byen. 

Markedsføring

Synlig og professionel markedsføring af Thisted by og vores aktiviteter på et bredt udvalg af platforme: Thisted Posten, Radio Limfjord, hjemmeside, Facebook, biografen, nyhedsbreve, tryksager og pressemeddelelser.

Bestyrelsesarbejde

En medlemsvalgt og aktiv bestyrelse, der arbejder for at gøre vilkårene for detailhandlen i Thisted bedre. I skrivende stund (august 2016) er det f.eks. meget tæt på at lykkes for bestyrelsen at få fjernet de gebyrer kommunen opkræver for udstillingsarealet foran jeres butikker samt gebyret cafeer og restauranter skal betale for at have udeservering. Alle medlemmer kan stille op til valg på den årlige generalforsamling.

Aktivitetsudvalg

En gruppe af frivillige og aktive medlemmer, der hver måned mødes for at planlægge, beslutte og prioritere de mange aktiviteter og medlemsarrangementer, der sker i byen. Alle medlemmer er velkommen til at få plads i aktivitetsudvalget og på den måde få indflydelse på beslutningerne.

Citymedarbejder

Foreningen har en ansat citymedarbejder i 30 timer om ugen. Citymedarbejderen varetager al administration af Handelsstandsforeningen Thisted by herunder kundekontakt, medlemskontakt, økonomi, planlægning, markedsføring og gennemførelse af alle arrangementer, bytog, citygavekort og hjemmeside. 

Medlemsarrangementer

Der afholdes medlemsmøder minimum 2 gange årligt og dertil generalforsamling med middag i februar. Møderne byder udover informationer og lidt lækkert til ganen, også på inspiration og mulighed for at mødes med kolleger i byen og udveksle erfaringer og ideer.

Vil du også være med?

For nærmere information eller indmeldelse kontakt 

Handelsstandchef Michael Vendelbo

Ret henvendelse direkte til Michael Vendelbo - mail michael@thistedby.dk tlf. 23 47 70 50