Kontingentet går til 

Medlemmernes kontingent udgør grundlaget for hele foreningens arbejde for at skabe liv i Thisted by.

Aktiviteter og arrangementer 

Som medlem bidrager man gennem sit kontingent til masser af arrangementer, aktiviteter og byliv, der trækker kunder til byen. 

Bytog

Hver lørdag i sommerperioden samt på andre udvalgte dage kører bytoget rundt med glade børn og kunder. Bytoget er meget populært og giver lidt ekstra liv i gaderne.

Gavekortsordning

Thisted Handels- og Industriforening står bag byens gavekorts-ordning som administreres af Sparxpres gennem et samarbejde med andre byer i "Shop i City".

Julebelysning

Smuk og moderne julebelysning i hele gågaden i december måned. Vi investerede i nyt julebelysning i 2015 og sammen med opsætningen løber den samlede udgift op i over 100.000 kr. om året. Knap halvdelen af denne udgift dækkes af et julebelysningsbidrag fra berørte butikker i byen. 

Markedsføring

Synlig og professionel markedsføring af Thisted by og vores aktiviteter på et bredt udvalg af platforme: Thisted Posten, Radio Limfjord, hjemmeside, Facebook, biografen, nyhedsbreve, tryksager og pressemeddelelser.

Bestyrelsesarbejde

En medlemsvalgt og aktiv bestyrelse, der arbejder for at gøre vilkårene for detailhandlen i Thisted bedre. I skrivende er det f.eks. lykkes for bestyrelsen at få fjernet de gebyrer kommunen opkræver for udstillingsarealet foran jeres butikker samt gebyret cafeer og restauranter skal betale for at have udeservering. Alle medlemmer kan stille op til valg på den årlige generalforsamling.

Aktivitetsudvalg

En gruppe af frivillige og aktive medlemmer, der hver måned mødes for at planlægge, beslutte og prioritere de mange aktiviteter og medlemsarrangementer, der sker i byen. Alle medlemmer er velkommen til at få plads i aktivitetsudvalget og på den måde få indflydelse på beslutningerne.

Citymedarbejder

Foreningen har en ansat citymedarbejder i 20 timer om ugen. Citymedarbejderen varetager al administration af Handelsstandsforeningen Thisted by herunder kundekontakt, medlemskontakt, økonomi, planlægning, markedsføring og gennemførelse af alle arrangementer, bytog, citygavekort og hjemmeside.

Handelsstandschef

Foreningen har en ansat Handelsstandschef i 20 timer om ugen. Handelschefen varetager udvikling Handelsstandsforeningen Thisted by herunder kundekontakt, medlemskontakt, økonomi, planlægning, markedsføring og gennemførelse af alle arrangementer, bytog, citygavekort og hjemmeside. 

For at sikre Thisted bys fremtid, er der ansat en handelschef i en to-delt stilling. Halvdelen af stillingen varetages i Thistedbys´s interesser med hovedfokus på ovennævnte opgaver, og den anden halvdel er prioriteret til det tætte handelssamarbejde i hele Thy, handelschef for Thy detail forum. På denne måde sikrer vi sammenhængskraft i hele Thy, og derved spiller hinanden gode.

Medlemsarrangementer

Der afholdes generalforsamling med middag i februar. Møderne byder udover informationer og lidt lækkert til ganen, også på inspiration og mulighed for at mødes med kolleger i byen og udveksle erfaringer og ideer.

Morgenmøder

Du får adgang til medlemsmøder hvor vores fælles fremtid bliver drøftet og beslutningerne bliver taget. Morgen kaffe møderne er sat til at vare 45 min., og er planlagt til at ligge hver den første onsdag i hver måned kl. 08:00-08:45. alle medlemmer er velkomne, og det er uden tilmelding – der kommer en invitation med en dagsorden ud ca. en uge får mødet afholdes.

 

Vil du også være med?

For nærmere information eller indmeldelse kontakt 

Handelsstandchef Michael Vendelbo

Ret henvendelse direkte til Michael Vendelbo - mail michael@thistedby.dk tlf. 23 47 70 50