Dragsbæk

Hos Dragsbæk A/S er vi leverandør af margarineprodukter og andre fedtstoffer til forbrugere og professionelle kunder i Danmark og i en lang række andre lande. Sådan har det imidlertid ikke altid været.

Virksomheden blev startet i Thisted, som en lille lokal virksomhed under yderst beskedne forhold i 1920'erne, og der gik mange år, før udviklingen for alvor tog fart. På det danske detailmarked har vi hundred procent dækning og leverer til samtlige indkøbskæder.
På det danske marked leverer vi også til bagerier, industri og cateringvirksomheder. I dag går en stor del af vores produktion af detail-, bageri- og industriprodukter til eksport.

Dragsbæks industriprodukter, der er tilpasset de enkelte kunder, anvendes i dag af producenter i en stor del af den industrialiserede verden. Vi lægger vægt på kvalitet og fødevaresikkerhed omkring de produkter, vi producerer. Det er mindst lige så vigtigt for os at være en troværdig, hæderlig og ærlig samarbejdspartner, hvor et ord er et ord og en aftale er en aftale.

Hos Dragsbæk ser vi fremad. Vi lytter til markedet og er i dialog med kunderne og bestræber os på at forudse, hvad kunderne vil efterspørge i fremtiden.