Museum Thy Logoooo

Thisted Museum åbnede 7. juni 1905 på initiativ af viceskoleinspektør P. L. Hald, som forblev museets leder i mere end et halvt århundrede til sin død i 1958. I begyndelsen holdt man til i kælderen på Teknisk Skole i Kr. Koldsgade, men i 1917 flyttede man til nabobygningen i Skolegade. I 1939 arvede man så villaen i Jernbanegade 4 fra byens rigeste mand, kaffegrosserer Spangberg, og her har museet haft til huse lige siden, med udsigt over den gamle kirkegård og Store Torv.