Generalforsamling

Tirsdag 21. februar kl. 18.00

Generalforsamling i Thisted Handels- og Industriforening afholdes på Hotel Limfjord med efterfølgende middag. Årets gang og regnskab gennemgåes og valg til bestyrelsen gennemføres. Generalforsamlingen plejer at være en rigtig hyggelig aften, som vi håber, mange af vores medlemmer har lyst og tid til at deltage i. Indkaldelse sendes også på mail til alle medlemmer, der har tilmeldt sig medlemsinfo. Derudover vil indkaldelsen også være at finde i Thisted Posten i uge 5.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og 
meddelelse om budget og kontingentsatser for 2017
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Peder Schjødt-Pedersen for øvrige erhverv. Modtager ikke genvalg
Per Buck for øvrige erhverv. Modtager ikke genvalg
Claus D. Skammelsen for detailhandlen. Modtager genvalg

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
8. Beretning om EUC Nordvest’s arbejde 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder foreningen på middag.

TILMELD DIG HER

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen er nødvendig og skal ske senest den 16. februar til hanne@thistedby.dk eller på tlf. 23 47 70 50 man.-tors. mellem 9 og 15.

Kun medlemmer som har betalt kontingent til og med første kvartal 2017 har stemmeret på generalforsamlingen.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Thisted Handels- og Industriforening

Tid og sted

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18.00 på Hotel Limfjorden

 

Billedet er fra generalforsamlingen 2016