Det koster et medlemsskab

Kontingentets afhænger af din virksomheds type, antal ansatte og din virksomheds beliggenhed.

Kontingentgrupperne er delt op i detail, industri og servicefag.

Alle medlemmer betaler et grundkontingent, som dækker foreningens drift, herunder aflønning af foreningens citymedarbejder. 

Derudover betaler detail- og servicemedlemmer et aktivitetsbidrag, som dækker udgifterne til afholdelse af aktiviteter og events samt markedsføring af disse. 

Antallet af fuldtidsstillinger udregnes som et årsgennemsnit af butikkens samlede antal arbejdstimer.

Grund = Grundkontingent
Aktivitet = Aktivitetsbidrag

Alle kontingentsatser er angiver pr. kvartal og ex. moms. For nærmere info eller indmeldelse kontaktes citymedarbejder Hanne Fredsø Stüker på 23 47 70 50 eller på info@thistedby.dk 

Detailhandel under 2 fuldtidsstillinger

BeliggenhedGrund­AktivitetI alt
Midtby: 793,50 854,50 1648
By: 793,50 427,25 1220,75
Udkant: 793,50 341,8 1135,30
Udenfor by: 793,50 213,63 1007,13

 Alle kontingentsatser er angiver pr. kvartal og ex. moms.

Detailhandel 2-5 fuldtidsstillinger

BeliggenhedGrund­AktivitetI alt
Midtby: 793,50 2313 3106,50
By: 793,50 1156,5 1950
Udkant: 793,50 925,20 1718,70
Udenfor by: 793,50 578,25 1371,75

 Alle kontingentsatser er angiver pr. kvartal og ex. moms.

Detailhandel over 5 fuldtidsstillinger

BeliggenhedGrund­AktivitetI alt
Midtby: 793,50 3769,25 4562,75
By: 793,50 1884,63 2678,13
Udkant: 793,50 1507,70 2301,20
Udenfor by: 793,50 942,31 1735,81

 Alle kontingentsatser er angiver pr. kvartal og ex. moms.

Servicevirksomheder

Grund­AktivitetI alt
Service 1: 793,50 - 793,50
Service 2: 793,50 427,25 1220,75
Service 3: 793,50 854,50 1648
Service 4: 793,50 1550,38 2343,88
Service 5: 793,50 3769,25 4562,75

Alle kontingentsatser er angiver pr. kvartal og ex. moms. 

Service 1:
Arkitekter, advokater, foreninger, læger, rengøring, tandlæger, underholdning, værtshuse, konsulenter m.fl.

Service 2:
Bilforhandlere

Service 3:
Bookingbureauer, it, ejendomsmæglere, revisorer, forsikring, taxa m.fl.

Service 4:
Uddannelsesinstitutioner

Service 5:
Pengeinstitutter

 

Industri

-Grund­AktivitetI alt
1-20 ansatte: 770 - 770
21+ ansatte: 1385 - 1385

 Alle kontingentsatser er angiver pr. kvartal og ex. moms.

Bidrag til julebelysning

Udover ovenstående kontingent opkræves alle medlemmer i bymidten årligt 500 kr. + moms i frivilligt bidrag til julebelysningen. For ikke-medlemmer er beløbet 1.000 kr. + moms.