Aktivitetsudvalget

Handels- og Industriforeningen Thisted By har nedsat et aktivitetsudvalg

Det frivillige aktivitetsudvalg mødes en gang om måneden og organiserer sammen med byens citymedarbejder den overordnede planlægning af de mange events og aktiviteter, der er i byen. Aktivitetsudvalget består hovedsageligt af medlemmer fra detailhandlen. 

Er du medlem eller kunde og har du en god idé til en aktivitet eller et tiltag i byen, så hører vi altid gerne fra dig!

Kontakt:

Hanne Stüker - Citymedarbejder - hanne@thistedby.dk
Bjarne Madsen - Din Tøjmand - thisted@dintojmand.dk
Helle Eriksen - Buddy - hellelinde@yahoo.dk
Tina Majgård - Nordjyske Medier - tina.majgaard.jensen@nordjyske.dk
Allan Josefson - Radio Limfjord - aj@radiolimfjord.dk
Palle Jensen - Føtex - paj.thisted@foetex.dk
Jane Hove - Fætter BR - ja_hove@hotmail.com
Claus D. Skammelsen - Telenor - cds@telenor.dk
Gitte Godtfredsen - Helsam - helsamthisted@gmail.com